NOR STAR

Forbrukslån som egenkapital til båtkjøpet

Å kjøpe en stor båt er uten tvil en stor kostnad og da er det viktig at du får et så billig lån som mulig. Flere anvender seg av forbrukslån for å presse ned renten noe, og selv om dette høres selvmotsigende ut så er det en viss logikk i det. Vi skal forsøke å forklare.

Når man får et lån og ønsker å låne opp 100% så får man naturligvis dårligere betingelser enn om man hadde hatt egenkapital. For de som ikke har egenkapital kan det imidlertid bli litt verre, og da må man være oppfinnsomme. Å bruke et forbrukslån til dette er det mange som har gjort, og dette er også nokså vanlig når man kjøper seg bolig.

I boligmarkedet er det slik at man må ha 15% egenkapital, og hvis man ikke har det er man omtrent utestengt. Forbrukslån har derfor vært løsningen for flere og det sammen kan du gjøre hvis du tenker på å kjøpe en båt.

Har du for eksempel 200.000 kroner på nedbetaling over et visst antall år, kan du få en lavere rente på ditt banklån som skal stå for hovedfinansieringen av båtkjøpet. Klarer du å presse renten ned noen prosentpoeng er det ingen tvil om at det vil kunne lønne seg. Hvor lønnsomt det blir er avhengig av hvor raskt du klarer å betale ned forbrukslånet, og jo kjappere du gjør det jo mer penger vil du spare. Har du forbrukslånet og båtlånet på samme nedbetalingstid sier det seg selv at du vil tape penger på det.

Betaler du ned forbrukslånet på halvparten av tiden av båtlånets løpetid vil regnestykket kunne bli langt mer interessant.

I alle fall: før du haster inn i en 100% finansiering gjennom banken vil det være verdt tiden din å regne på dette og se hva som lønner seg. Vi har naturligvis ingen garantier å komme med og mye vil være avhengig av din økonomiske situasjon og hva du har inntekt, annen gjeld og så videre.